Legezko abisua eta
erabiltzeko baldintzak

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen (LSSICE) 10. artikulua betez, Araitzko Udalak, web honen arduradunak, Erabiltzaileen esku jartzen du informazio hau, Erabilera Baldintzak definitzeko.

Hemen azaldutako edukiez gain, datu pertsonalen babesarekin eta web honen erabiltzaileen pribatutasunarekin lotutako alderdi espezifikoak Pribatutasun Politika eta Cookie Politika orrialdeetan garatzen dira. 

Tratamenduaren Arduradunaren Izena

  • Sozietatearen Izena: Araitzko Udala / Ayuntamiento de Araitz
  • IFK/IFZ/AIZ: P3102000A
  • Helbide soziala: Kale Nagusia 4, 31891 Arribe-Atallu (Nafarroa)
  • Jarduera: Erakunde publikoa
  • Telefonoa: 948 51 30 87
  • Emaila: udala@araitz.eus
  • Domeinuaren izena: www.araitz.eus 

Webgunearen helburua

Araizko Udalaren webgunearen helburua da bezeroei eta bezero izan daitezkeenei beren produktu eta/edo zerbitzuen, harremanetarako datuen, kokapenaren eta abarren berri ematea. Gainera, hala badagokio, arduradunaren jarduera-sektorearekin zerikusia duen informazioa zabaltzeko ere erabiliko da.

Arau-esparrua

Web honen jarduera Espainiako eta Europako lege-esparruaren mende dago, zehazki, arau hauen mende:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) 2016/679, Europar Batasuneko herrialdeetako datu pertsonalen tratamendua arautzen duena.

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu eta eskubide digitalen babesari buruzkoa (DBLO eta GDD), eskualde mailako arauak (Espainian aplikatzekoak), DBLOn dauden kontzeptu eta eskubide asko zehaztu eta zabaltzen dituztenak.

34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSICE). Arau horrek baliabide elektronikoen bidez jarduera ekonomikoak egiten dituzten web guneei eragiten die, hala nola web-orri honi.

Erabiltzeko baldintzak eta erantzukizunak

Web gune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzailearen eginkizuna, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako baldintzak zorrotz betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere. “Araitzko Udala” ez da izango erabiltzaileak web gune hau erabiltzeagatik sortutako kalte eta galeren erantzule, norberarenak zein beste batzuenak.

“Araitzko Udala”-k bere jabetzako edo hirugarrenen artikulu, informazio, zerbitzu eta datuetarako sarbidea ematen du. Artikulu horiek informatzeko edo dibulgatzeko baino ez dira, eta baliteke ez islatzea legediaren edo jurisprudentziaren egungo egoera, eta egoera orokorrei buruzkoak izatea; beraz, edukia ez du nahitaez aplikatu behar erabiltzaileak kasu jakin batzuetan. Beraz, web honen edukia ezin da inola ere legezko aholkularitzaren ordezkotzat hartu.

“Araitzko Udala”-k eskubidea du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, eta betebehar horien berri eman beharrik gabe. Web gune honetan argitaratzea nahikoa izango da.

Etengabe behar bezala funtziona dezan berrikusi eta probatu da webgune hau. Hala ere, “Araitzko Udala”-k ez du baztertzen zenbait programazio-akats, prestasun puntualik eza (adibidez, zerbitzaria erortzea edo mantentzea), edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko inguruabarrak gertatzea, web orrian aldi baterako sartzea ezinezkoa denean. Era berean, “Araitzko Udala”-k ezin du bermatu web honek etenik gabe edo akatsik gabe funtzionatuko duenik, eta ez du bere gain hartzen sistema informatiko batentzat emaitza negatiboak lortzeko asmoz hirugarrenek infiltratutako transmisio telematikoan jatorria duten birusen erantzukizunik.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web hau ez erabiltzeko, ez eta, hala badagokio, bertan eskaintzen diren zerbitzu edo produktuak ere, legearen, ordena publikoaren edo erabilera-baldintza hauen aurkako jarduerak egiteko. Beraz, “Araitzko Udala” ez da arduratzen foroetan, txatetan, blog-sortzaileetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei edukiak argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein baliabidetan biltegiratutako informazioaz eta edukiez, besteak beste. Hala ere, LSSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak, “Araitzko Udala”, erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen du, eta aktiboki parte hartzen du Estatuko edo nazioarteko legeriari, hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari eragin edo haien aurka egin diezaieketen eduki guztiak kentzen edo blokeatzen. Erabiltzaile batek uste badu webgunean badela sailkapen hori jaso dezakeen edukiren bat, jakinarazi berehala gure langileei.

Araitzko Udala”-k eskubidea du, bere kabuz edo hirugarren baten eskariz, gure erabilera-baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgunera sartzea ukatu edo kentzeko, aldez aurretik ohartarazi beharrik gabe. 

Jabetza intelektuala

Web gunearen diseinua, logotipoak, testua eta/edo grafikoak “Araitzko Udala”renak dira, eta, hala badagokio, egileen lizentzia edo baimen espresua du. Web guneak, besteak beste, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak biltzen ditu, besteak beste.

Web guneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualaren eta industrialaren araudiaren bidez (Jabetza Intelektualaren Legearen 8. eta 32.1. artikuluak, bigarren paragrafoa), eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude. Halaber, ezin da web gunea osorik edo partzialki erreproduzitu eta/edo argitaratu, ez eta haren tratamendu informatikoa, banaketa, hedapena, aldaketa edo eraldaketa ere, aldez aurretik eta idatziz baimena eman gabe. “Araitzko Udala” arduratuko da aurreko baldintzak betetzeaz, bai eta bere webguneetan aurkeztutako edukiak behar bezala erabiltzeaz ere, erabiltzaileak eskubide horiek urratu edo betetzen ez baditu dagozkion ekintza zibil eta penalak gauzatuz.

“Araitzko Udala” erakundearenak ez diren diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, web gunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta eurak dira horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzule. Nolanahi ere, “Araitzko Udala”-k aldez aurretik eta berariaz emandako baimena du. “Araitzko Udala”-k jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi eskubide horiek web gunean bakarrik aipatzen edo agertzen direnik, ez eta Arduradunak eskubide edo erantzukizun horiek badituenik ere, ez eta haren babes, babes edo gomendiorik ere.

Hirugarrenen estekak

“Araitzko Udala”-k hirugarrenen web guneetara sartzeko estekak edo bestelako elementuak jar ditzake erabiltzailearen eskura. Lotutako orri horien produktuak eta/edo zerbitzuak ez ditugu merkaturatzen, eta ez dugu haien gaineko inolako erantzukizunik hartzen, ez eta orri horietako informazioari, egiazkotasunari edo zilegitasunari eta sor daitezkeen ondorioei dagokienez ere.

Nolanahi ere, “Araitzko Udala”-k adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurka egin dezakeen edozein eduki, eta berehala kenduko duela web gune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela edukia.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Arduradunaren eta Erabiltzailearen arteko harremana Espainiako legeak arautzen du, bere alderdi guztietan, eta bi aldeek berariaz ezartzen diote. Legezko ohar hau idazteko eta interpretatzeko hizkuntza gaztelania da. Webgune honekin edo bertan egiten diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo arazo guztiak ebazteko, “Araitzko Udala” eta Erabiltzailea, Erabiltzailearen Helbideko Epaitegi eta Auzitegietara jotzea erabakitzen dute.